AHR JAPAN SCHOOL
Trang đăng ký thành viên

Đang dùng thử miễn phí 1 tuần!

Giáo viên tiếng nhật

Thông điệp từ Tiến sĩ Karen

Đây là Karen đến từ AHR JAPAN SCHOOL!
Bạn có hiểu cách suy nghĩ và quy tắc của người Nhật không?
Ngay cả khi bạn giỏi tiếng Nhật, bạn có thể bị mất tiền mà không nhận ra.
Bằng cách hiểu cách suy nghĩ và quy tắc của người Nhật, bạn sẽ có thể giao tiếp tốt!
Tôi muốn bạn học những điều như vậy tại AHR JAPAN SCHOOL này.
Chúng tôi sẽ giúp bạn học hỏi cùng nhau và làm phong phú cuộc sống của bạn!

Để tham gia AHR JAPAN SCHOOL, bạn cần đăng ký PayPal, thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng.

Vui lòng chọn một trong các phương thức thanh toán sau và tiến hành thủ tục ghi danh.