Chi tiết pháp lý

 
 1. Hợp tác xã AHR

 2. Địa điểm 13-20 Shimochujo-cho, Ibaraki-shi, Osaka 567-0886

 3. Số điện thoại 072-645-5130

 4. Địa chỉ email info@ahr-school.com

 5. Giám đốc đại diện Naoto Ishikawa

 6. Không có khoản phí cần thiết nào khác ngoài giá sản phẩm.

 7. Giá bán chưa bao gồm thuế

 8. Thời gian giao nhận sản phẩm: Tại thời điểm quyết toán

 9. Email phương thức phân phối sản phẩm

 10. Thanh toán: Paypal

 11. Phương thức thanh toán và thời điểm thanh toán Khi đơn hàng được xác nhận

 12. Tuyên bố từ chối trách nhiệm Mặc dù chúng tôi rất chú ý đến thời gian vận chuyển của sản phẩm, nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ lý do thứ cấp nào như sự chậm trễ do công ty chuyển phát nhanh.